FAIR PLAY – spoštovanje športa

FAIR PLAY NAČELA ZA MLAJŠE ŠPORTNIKE:

 • Vedno igram po pravilih!
 • Trudim se po svojih najboljših močeh!
 • Upoštevam odločitve sodnika!
 • Izogibam se prepiru in pretepu!
 • Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 • Priznam svoje napake!
 • Pazim, kako se izražam!
 • Po zmagi ali porazu se rokujem s tekmecem!
 • Zabavam se – šport je igra!
 • Športniki smo prijatelji!

 

FAIR PLAY NAČELA ZA STARŠE:

 • Otroka ne silim v šport!
 • Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
 • Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair-playa! Zagovarjam reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti!
 • Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!
 • Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh!
 • Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!
 • Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 • Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom! Svoje nestrinjanje izražam na dostojen način!
 • Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!
 • Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa vztrajam pri šolski uspešnosti.

 

Z NAMI SODELUJEJO: