NAMENITEV DELA DOHODNINE

Spoštovani člani, starši, trenerji, prijatelji in podporniki!

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu in so na seznamu upravičencev za donacije.

Nevladne organizacije so po novem upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. Gre za ukrep, ki ga je določil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poznan tudi kot #PKP7, veljal pa bo trajno.

Četudi se odstotek namenjene dohodnine povečuje in ste obrazec za namenitev dela dohodnine že oddali v preteklih letih, ga ni potrebno ponovno izpolnjevati, saj se bodo namenjeni odstotki avtomatsko podvojili – glede na že podane izjave zavezancev. 

Rokometni klub Piran ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa in je na seznamu upravičencev za donacije.

Športno Vas prosimo, da izkoristite možnost doniranja dela Vaše dohodnine in ga namenite Rokometnemu klubu Piran. Donacija NE vpliva na višino vaše dohodnine in ne prinaša nobenih dodatnih stroškov. V primeru, da se ne boste odločili za donacijo dela dohodnine, bo le-ta ostala v proračunu Republike Slovenije. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas, zato je ni treba vlagati vsako leto.

Hvaležni vam bomo za vašo odločitev. Veseli bomo, če prošnjo posredujete tudi svojim najbližjim in prijateljem. Zahvaljujemo se vam za vašo pomoč. Sredstva, zbrana iz tega naslova, bodo porabljena za delovanje kluba v skladu s smernicami in statutom društva. Hvala za podporo 🙂

 

Podatki društva:

ROKOMETNI KLUB PIRAN – CLUB DI PALLAMANO PIRANO

FAZAN 5

6320 PORTOROŽ – PORTOROSE

Davčna št.: 45549150

Obrazec si naložite tukaj: obrazec donacija dohodnine_rk piran

Navodila za izpolnjevanje obrazca »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« si ogledate tukaj: navodila za izpolnjeva nje dela dohodnine2020

Obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« izpolnite in ga lahko oddate:

  • osebno ali po pošti pri: Finančni urad Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper,
  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Več v zavihku: Promocija -> Dohodnina:

Dohodnina